Розіграш 500 грн. на придбання канцелярських товарів.

Розіграш 500 грн. на придбання канцелярських товарів.

до 27.08.2020 16:03
Розіграш 500 грн. на придбання канцелярських товарів.
Акція закінчилася

Умови проведення Розіграшу

 

Організатор Розіграшу - ПТ “Ломбард ПЕРШИЙ” ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “МІКРОФІНАНС І КОМПАНІЯ”, яке знаходиться за адресою: 69035, м. Запоріжжя, вул.Рекордна, 26 г

 

Мета проведення Розіграшу: збільшення популярності та впізнаваності бренда, залучення нових підписників.

Умови проведення Розіграшу: 

Для участі в Розіграші необхідно:

  1. підписатись на сторінку «Ломбард ПЕРШИЙ» у Facebook https://www.facebook.com/lombard1.com.ua/ та Instagram;
  2. Зробити репост допису;
  3. Написати коментар до допису, через @ ім'я людини з позначенням одного друга;

Строк дії Розіграшу.

Розіграш триває з 20.08.2020 по .27.08.2020 (включно до 15:00).

Хто може прийняти участь в Розіграші?

В Розіграші приймають участь підписники сторінки https://www.facebook.com/lombard1.com.ua/, які зробили репост допису про проведення Розіграшу та підписалися на офіційну сторінку «Ломбард Перший» в соціальній мережі Facebook чи Instagram, написали в коментарі ім'я людини з позначенням одного друга, до допису про проведення Розіграшу на офіційній сторінці «Ломбард Перший» (через @) у період з 10.08.2020 по .27.08.2020 (включно до 15:00).

Від одного Підписника приймається лише один коментар. Підписник, який залишив більше одного  коментаря,  вибуває із участі у Розіграші.

До участі допускаються тільки повнолітні громадяни України, які мають особисті акаунти та не менше, ніж 50 друзів на сторінці.

Розіграш проводиться на території України, за винятком тимчасово окупованих територій та територій, на яких проводиться операція об’єднаних сил.

 

Умови Розіграшу подарунків:
    Розіграш подарунків відбудеться 27.08.2020 (о 16:00) – розігрується подарунковий сертифікати на 500 грн.  ( всього 6 сертифікати, по 3 для кожної соцмережі);

Графік проведення розіграшів: 

27.08.2020

 

Умови визначення переможця Розіграшу:

Переможці Розіграшу будуть визначені за допомогою ресурсу random.org. Проведення Розіграшу регулюється внутрішньою комісією Організатора, яка створена на підставі наказу 01/132 від 05.08.2020
Результат Розіграшу фіксується в протоколі проведення Розіграшу та затверджується внутрішньою комісією Організатора. (Додаток №2).

 

Умови отримання подарунку:

Якщо Підписник став переможцем Розіграшу – представник організатора Розіграшу одразу сповіщає його про це. Підписник надає свої дані – копію паспорта, ІПН, адресу для відправлення подарунку. Представник організатора Розіграшу відправляє подарунок.  Внутрішньою комісією Організатора Розіграшу складається Акт про вручення подарунка (Додаток №3)

Якщо Підписник відмовляється надати копію паспорта, ІПН, адресу для відправлення подарунку, він втрачає право отримання подарунку і подарунок Розігрується знову. При цьому комісією Організатора Розіграшу складається  Додаток №4 - "Акт про відмову клієнта від виконання умов Розіграшу в соціальній мережі". 

 

Права та обов’язки учасників /переможців Розіграшу :

Учасники та Переможці Розіграшу самостійно несуть відповідальність за достовірність наданої ними інформації (в тому числі інформації щодо контактів з ними).

Приймаючи участь в Розіграші кожен учасник тим самим підтверджує свою згоду на збір, обробку, зберіганні та використання своїх персональних даних, організаторам Розіграшу відповідно з чинним законодавством України.

Переможець, що отримав право на Подарунок, має право відмовитися від Подарунка. Така відмова означає відмову Учасника від участі в Розіграші.

Отримання Подарунку допускається виключно тими особами, які повністю виконали всі умови проведення Розіграшу і отримали відповідне право умов проведення Розіграшу. 

Якщо такий Переможець Розіграшу за будь-яких причин не може отримати Подарунок особисто, він не має права передати/поступитися правом на отримання Подарунку третім особам. 

 

Права та обов’язки Організатора Розіграшу: 

Для виконання зобов’язань по врученню Подарунків Переможцям Розіграшу Організатор має право вимагати від Переможця Розіграшу надання інформації, передбаченої і необхідної для здійснення подібних дій.

Організатор Розіграшу має право відмовити Учаснику у наданні Подарунка, якщо Учасник Розіграшу надав про себе невірну або неповну інформацію, надав її несвоєчасно або будь-яким іншим чином Порушив ці умови проведення Розіграшу.

Організатор Розіграшу не несе відповідальності за повне або часткове невиконання, затримку у виконанні або неналежне виконання своїх зобов'язань, передбачених умовами Розіграшу, якщо таке невиконання або затримка безпосередньо або опосередковано викликані настанням надзвичайних та невідворотних обставин, що об’єктивно знаходяться поза його контролем (надалі – “Форс-Мажор”). При цьому обставинами Форс-Мажору вважаються будь-які обставини, що впливають на виконання зобов'язань Організатора, які є наслідком або спричинені діями, подіями, утриманням від дії або випадками, що знаходяться поза контролем Організатора та не існували на момент початку Розіграшу, включаючи, але не обмежуючись: збройний конфлікт або серйозна погроза такого конфлікту, масові заворушення, заборонні дії органів державної влади, повстання, воєнні дії, страйки, встановлення блок-постів та інших кордонів на території України, блокування об'єктів поштового зв'язку, зміни в роботі банківських установ, події викликані винятковими погодними умовами і стихійним лихом тощо.

Організатор Розіграшу не несе відповідальності за можливі проблеми технічного характеру, які можуть вплинути на участь у Розіграші.

Організатор не несе відповідальності за наслідки подальшого використання Подарунку Переможцем Розіграшу з моменту його отримання, в тому числі, за ризик випадкової загибелі, втрати або псування Подарунку.

 

Інші умови

Відповідальність за сплату податку з доходів фізичних осіб, пов’язаних з отриманням Учасником подарунків Розіграшу, несе Організатор Розіграшу.

Заміна подарунків Розіграшу будь-яким іншим матеріальним або нематеріальним благом не допускається. 

Інформування щодо та умов проведення Розіграшу здійснюється за допомогою анонсування Розіграшу та розміщення офіційних  умов проведення Розіграшу на web-сайті, що знаходиться за адресою: https://lombard1.com.ua/, та розміщення скороченої інформації щодо Розіграшу у соціальній мережі Facebook та Instagram.

У випадку виникнення ситуації, що допускає неоднозначне тлумачення цих умов проведення Розіграшу та/або питань, неврегульованих цими умовами проведення Розіграшу та/або чинним законодавством України, остаточне рішення приймається Організатором Розіграшу відповідно до вимог чинного законодавства України.

Своєю участю в Розіграші всі Учасники Розіграшу повністю погоджуються з цими Умовами проведення Розіграшу та зобов’язуються їх виконувати.

 

Усі результати Розіграшу  є остаточними і оскарженню не підлягають. 

По закінченню строку проведення Розіграшу, за результатами його проведення по кожному окремому Підписнику-переможцю складається протокол проведення Розіграшу подарунків.

Розіграш не є лотереєю в розумінні ЗУ « Про державні лотереї в Україні»

Організатор Розіграшу має право змінити ці умови, в тому числі термін дії Розіграшу замінити подарунки на аналогічні за вартістю, про що завчасно (за 3 робочі дні) зобов’язується повідомити шляхом розміщення відповідної інформації на сайті https://lombard1.com.ua/ та офіційній сторінці Facebook та Instagram. Учасники Розіграшу приймають на себе обов’язок самостійно відстежувати наявність такого повідомлення на сайті та у соціальних мережах.

Розіграш не спонсорується, не підтримується, не керується і не пов'язаний з Facebook та Instagram.