Розіграш подарункових наборів канцелярських товарів на 2000 грн.

Розіграш подарункових наборів канцелярських товарів на 2000 грн.

до 27.08.2020 16:00
Розіграш подарункових наборів канцелярських товарів на 2000 грн.
Акція закінчилася

Умови проведення Розіграшу

 

Організатор Розіграшу - ПТ “Ломбард ПЕРШИЙ” ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “МІКРОФІНАНС І КОМПАНІЯ”, яке знаходиться за адресою: 69035, м. Запоріжжя, вул.Рекордна, 26 г

 

Мета проведення Розіграшу: збільшення популярності та впізнаваності бренда, підвищення лояльності клієнтів.

Умови проведення Розіграшу: 

Для участі в Розіграші необхідно:

  1. необхідно бути клієнтом ломбарду “ПЕРШИЙ” у період з 01.06 по 27.08.2020 ( діючий та закриті договори).

 

Строк дії Розіграшу.

Розіграш відбудеться 27.08.2020 о 16:00.

Хто може прийняти участь в Розіграші?

Всі діючі клієнти ломбарду “ПЕРШИЙ”, або які закрили договір  у період з 01.06 по 27.08.2020.

До участі допускаються тільки повнолітні громадяни України.

Розіграш проводиться на території України, за винятком тимчасово окупованих територій та територій, на яких проводиться операція об’єднаних сил.

 

Умови Розіграшу подарунків:
    Розіграш подарунків відбудеться 27.08.2020 (о 16:00) – розігрується подарункові канцелярські набори вартістю 2 000 грн.  ( всього 3 подарункових набори);

 

Умови визначення переможця Розіграшу:

Переможці Розіграшу будуть визначені за допомогою ресурсу random.org. Проведення Розіграшу регулюється внутрішньою комісією Організатора, яка створена на підставі наказу № 01/133 від 05.08.2020


Результат Розіграшу фіксується в протоколі проведення Розіграшу та затверджується внутрішньою комісією Організатора. (Додаток №2).

 

Умови отримання подарунку:

Якщо Клієнт став переможцем Розіграшу – представник організатора Розіграшу одразу сповіщає його про це. Клієнт надає свої дані – копію паспорта, ІПН, адресу для відправлення подарунку. Представник організатора Розіграшу відправляє подарунок.  Внутрішньою комісією Організатора Розіграшу складається Акт про вручення подарунка (Додаток №3)

Якщо клієнт відмовляється надати копію паспорта, ІПН, адресу для відправлення подарунку, він втрачає право отримання подарунку і подарунок Розігрується знову. При цьому комісією Організатора Розіграшу складається  Додаток №4 - "Акт про відмову клієнта від виконання умов Розіграшу в соціальній мережі". 

 

Права та обов’язки учасників /переможців Розіграшу :

Учасники та Переможці Розіграшу самостійно несуть відповідальність за достовірність наданої ними інформації (в тому числі інформації щодо контактів з ними).

Приймаючи участь в Розіграші кожен учасник тим самим підтверджує свою згоду на збір, обробку, зберіганні та використання своїх персональних даних, організаторам Розіграшу відповідно з чинним законодавством України.

Переможець, що отримав право на Подарунок, має право відмовитися від Подарунка. Така відмова означає відмову Учасника від участі в Розіграші.

Отримання Подарунку допускається виключно тими особами, які повністю виконали всі умови проведення Розіграшу і отримали відповідне право умов проведення Розіграшу. 

Якщо такий Переможець Розіграшу за будь-яких причин не може отримати Подарунок особисто, він не має права передати/поступитися правом на отримання Подарунку третім особам. 

 

Права та обов’язки Організатора Розіграшу: 

Для виконання зобов’язань по врученню Подарунків Переможцям Розіграшу Організатор має право вимагати від Переможця Розіграшу надання інформації, передбаченої і необхідної для здійснення подібних дій.

Організатор Розіграшу має право відмовити Учаснику у наданні Подарунка, якщо Учасник Розіграшу надав про себе невірну або неповну інформацію, надав її несвоєчасно або будь-яким іншим чином Порушив ці умови проведення Розіграшу.

Організатор Розіграшу не несе відповідальності за повне або часткове невиконання, затримку у виконанні або неналежне виконання своїх зобов'язань, передбачених умовами Розіграшу, якщо таке невиконання або затримка безпосередньо або опосередковано викликані настанням надзвичайних та невідворотних обставин, що об’єктивно знаходяться поза його контролем (надалі – “Форс-Мажор”). При цьому обставинами Форс-Мажору вважаються будь-які обставини, що впливають на виконання зобов'язань Організатора, які є наслідком або спричинені діями, подіями, утриманням від дії або випадками, що знаходяться поза контролем Організатора та не існували на момент початку Розіграшу, включаючи, але не обмежуючись: збройний конфлікт або серйозна погроза такого конфлікту, масові заворушення, заборонні дії органів державної влади, повстання, воєнні дії, страйки, встановлення блок-постів та інших кордонів на території України, блокування об'єктів поштового зв'язку, зміни в роботі банківських установ, події викликані винятковими погодними умовами і стихійним лихом тощо.

Організатор Розіграшу не несе відповідальності за можливі проблеми технічного характеру, які можуть вплинути на участь у Розіграші.

Організатор не несе відповідальності за наслідки подальшого використання Подарунку Переможцем Розіграшу з моменту його отримання, в тому числі, за ризик випадкової загибелі, втрати або псування Подарунку.

 

Інші умови

Відповідальність за сплату податку з доходів фізичних осіб, пов’язаних з отриманням Учасником подарунків Розіграшу, несе Організатор Розіграшу.

Заміна подарунків Розіграшу будь-яким іншим матеріальним або нематеріальним благом не допускається. 

Інформування щодо та умов проведення Розіграшу здійснюється за допомогою анонсування Розіграшу та розміщення офіційних  умов проведення Розіграшу на web-сайті, що знаходиться за адресою: https://lombard1.com.ua/, та розміщення скороченої інформації щодо Розіграшу у соціальній мережі Facebook та Instagram.

У випадку виникнення ситуації, що допускає неоднозначне тлумачення цих умов проведення Розіграшу та/або питань, неврегульованих цими умовами проведення Розіграшу та/або чинним законодавством України, остаточне рішення приймається Організатором Розіграшу відповідно до вимог чинного законодавства України.

Своєю участю в Розіграші всі Учасники Розіграшу повністю погоджуються з цими Умовами проведення Розіграшу та зобов’язуються їх виконувати.

 

Усі результати Розіграшу  є остаточними і оскарженню не підлягають. 

По закінченню строку проведення Розіграшу, за результатами його проведення по кожному окремому Підписнику-переможцю складається протокол проведення Розіграшу подарунків.

Розіграш не є лотереєю в розумінні ЗУ « Про державні лотереї в Україні»

Організатор Розіграшу має право змінити ці умови, в тому числі термін дії Розіграшу замінити подарунки на аналогічні за вартістю, про що завчасно (за 3 робочі дні) зобов’язується повідомити шляхом розміщення відповідної інформації на сайті https://lombard1.com.ua/ та офіційній сторінці Facebook та Instagram. Учасники Розіграшу приймають на себе обов’язок самостійно відстежувати наявність такого повідомлення на сайті та у соціальних мережах.

Розіграш не спонсорується, не підтримується, не керується і не пов'язаний з Facebook та Instagram.